woensdag 3 april 2013

Metal op Aaipopder lei noch krekt gjin snie, mar it wie yn ien fan de tinten like kâld as snie

 It wie earst wol aardich drok bij de Frysktalige Metalband Baldrs Draumar, mar wat langer it duorre wat mear it dúdlik waard dat de boerenrock der bij de measten better yngiet.
en sa koe ik moai foaroan stean en in inkele foto meitsje fan dat langhierrich "túch"


Fierders haw ik sjoen bij: 

Bagger - baggerrock
Skraal - blues
Babaliv Band - pop rock
The Hangouts  - spylje the Stones
Sipke en Band -  altyd ferrassend ..altyd goed
Koartsluting - net myn ding mar wol moedich

Glimkes opfongen en stikjes heard fan
Doelleazen (je moatte der fan hâlde)
Xigatze (it sweefde iets te folle)
De Kast (tiid om nei hús te gean)


Adri de Boer (op Tsjoch al heard)
Marcel Smit (helaas mist, want je kinne net alles)
Ebele ( wie wat te betiid)
Chickens go mad (helaas mist want je kinne net alles)

Geen opmerkingen: