dinsdag 4 december 2012

Twitter statistyk


It is goed om in befestiging fanút in systeem te krijen fan wat myn gefoel wie oer myn twittergedrach. Foar de dúdlikheid op freed, sneon en snein wurkje ik net.


Dat ik foaral in jûns twitteraar bin, seker op moandei, tiisdei, woansdei en tongersdei, krij ik hjir ek befestige

Geen opmerkingen: