dinsdag 25 december 2012

Tryst

Fee fan Boer Jasper ferkocht

Moandei krekt foar kryst stie dit yn de krante.
It liket sa'n logysk berjocht.
Hij is ommers beskuldige fan moard op Marianne Vaatstra en hij is ûnderwilens al feroardield.
Troch de almachtich grutte PRdeV, troch it iepenbier ministearje en troch syn eigen abbekaat.
Boer Jasper dy't gjin kâns hat om de druk te wjerstean.
De trageedzje rûn de moard op Marianne moat dit jier ôfsluten wurde.
Dat sil de ôfspraak wol wêze fan de partijen dy't dit regisearje
Dêrom kin it fee wol al fêst wol fuort.
Want mei sa'n abbekaat hat in rjochtsaak gjin sin.

Wa't de feiten nochris lêze wol, dy't oanjouwe dat it hiel oars sitte moat,  kin dizze verwizings besjen.

http://www.klokkenluideronline.net/artikel/6137/22-december-stephanie-1

http://www.klokkenluideronline.net/artikel/5619/spencer

http://rechtiskrom.wordpress.com/2012/12/02/beste-stephanie-bert-jantina-dick-jacqui/


Geen opmerkingen: