maandag 8 augustus 2011

Lipdub

"Een lipdub is een videofilm die lipsynchronisatie en audio dubbing combineert.", sa stiet it yn Wikipedia. Ek stiet dêr te lêzen dat it sûnt 2006 sa dien wurdt en dat it oeral yn de wrâld populêr oan it wurden is .
En sa seagen se it op de Súdwester yn Snits, wêr't ik wurkje, ek wol sitten om ien te meitsjen. En dat it tige slagge is is te sjen yn it filmke wat makke is troch Jaring Rispens fan Stjoerder.
Hij skreau op syn Twitter doe't der klear wie mei filmjen: "Machtich".
In hearlik nûmer mei allegear fleurige bern dy't perfekt yn harren rol krûpe.

Geen opmerkingen: