vrijdag 26 augustus 2011

F1

Van F1-Spa


Iets fan de Formule 1 libjend bywenje stie al lang op myn ferlanglistje. De kâns die him foar, doe't de soan tongersdei oanjoech dat hij freed nei Spa koe foar de training fan de Formule 1.
En sa reizgen wij moarns om 5.45 ôf om om 9.45 yn Spa oan te kommen. Fia binnendykjes koene wij in parkear terrein fine bij Boer Verzommeren of soksa wat.
Wat in evenemint foar sa'n omjouwing. Hast alle stikjes lân binne "ynrjochte "as kamping of parkearterrein en binnendykjes wurde no echt brûkt
Om 10.00 wie de earste frije training en dat is in moai skouspul. De iene nei de oare flucht bij je lâns sadat je de bolides "rêstich" besjen kinne. Hoewol it falt net mei om in auto mei 288 km op de teller goed op de foto te krijen, of noch slimmer op de film.

Van F1-Spa

Dizze leafhawwer hat ûngefear in heal oere sa dwaande west om dêrnei ôf te taaien mei moglik in swiere nekblessure oan beide kanten.
Wa't yn Spa west hat, sjocht mei ferbazing nei it enoarme hichteferskil yn it parkoers. Ek wij ferwûnderen ús oer de klim dy't de autos dwaan moatte. Wij hiene in pracht plak krekt foar dy ferneamde Eau Rouge.
De training duorre 90 minuten en middeis om 14.00 oere mochten se noch ris besykje snelle rûndetiden del te setten.
Tusken troch wie der tiid om wat om te sneupen bij de ferkeapkarren mei fierstete djoere Ferrar1 petten, Red Bull sjurts en Lotus paraplus.
En der wie tiid om in pûdsje patat te heljen. Dy patatboeren en drinkenferkeapers hawwe dêr gjin konkurrinsje en fine it normaal om foar in pûdsje patat sûnder 5 euro te freegjen. En lekker! Om fan te kokhalsjen.
Tusken de buien troch wiene der ek G2 races en sa kinne je de hiele dei herry heare.
Om healwei fjouweren wie it dien en koene wij in tige slagge dei ôfslúte mei de weromreis fan 4 oeren, wêr't Volbeat de the Foo Fighters de argewaasje fan de stopljochten bij Maastricht en de files bij Arnhem fuort batsten.

Geen opmerkingen: