vrijdag 19 november 2010

Moai waar"In grize dei" sa liet Pyt ús fannemoarn wer witte. "In heldere middei," sa lit ik Pyt no witte. En dat moaie waar makke in soad goed. Want wêr't ik ûnder oaren in ferskuorrende hekel oan ha,is dat winkels wat oanbiede yn in djoere folder en it net hawwe. At ik dêr kom. En dat se dan sa'n kutsmoes brûke fan "dy komme letter hjoed wer thús" of "dy binne al op" .
Ja, ja, ik flean seker foar de aardichheid noch in kear op de fyts nei Boalsert om it apparaat te heljen. Hjoed ek wer bij in winkel wêrfan ik it bestean net wist. Wêrfan ik no seker wit dat ik dêr net wer kom. Bij de PVV krije se meardere kânsen. Bij mij mar ien.
Mar gelokkich is der in fiskboer yn Boalsert en wie it in lust om lâns de Boalsertertrekfeart te fytsen. Tusken de reiden mei muzyk fan John Prine, Gerrit Breteler, John Fogerty, Christy Moore, Boudewijn de Groot, Doede Bleeker, David Bowie en the Rolling Stones. "It keninkryk op ierde is no" sei Trinus Riemersma ferline wike in syn kollum en ik bin it hieledal mei him iens. At je folders mei oanbiedings ferjitte.

Geen opmerkingen: