zaterdag 6 november 2010

Irolt

It is goed om te sjen dat der mear minsken binne dy't fine dat de goeie Fryske muzyk neat hat oan de drokte fan de top 100. Martsje fielt mei mij mij en ik hoopje noch folle mear. Martsje hie it oer Kattekwea fan Irolt. Dy koe se net yn de kieslist fan de top 100 krije.
En de namme Irolt bringt mij werom yn de tiid. Dat wie in bytsje it begjin fan de Fryske muzyk neffens mij. Twa elpees fyn ik hjir yn de kast. De Gudrun sêge en Kattekwa.
Twa pronkstikjes. Prachtige hoezen en goeie muzyk. Mei Nanne Kalma, Inez Timmer, Geppy Haarsma , George Snijder, Hans Kerkhoven en Aart Kuyt as earsten.
En it leuke is noch dat ik myn Gudrun sêge elpee yn de jierren 70 in kear útliend ha oan in skarreltsje fan doe. Doe't it nei in heal jier út wie, makke ik in grutte flater. Dat ik in fest fan har hâlde mocht en sij myn útliende elpees wie net in goeie ruil. It fest haw ik net wer oan hân, mar de elpees fan Irolt mar ek fan Jaap Fischer mis ik noch alle dagen.
Mar gelokkich learde ik in oantal jierren Aart Kuyt kinnen en hij hie noch in stoffich eksimplaar foar mij op souder.
De twa hoezen efkes ûnder de skanner en wat falt mij op bij Kattekwea: Cover painting bij ............... Gerrit Breteler.


 
Posted by Picasa 

Geen opmerkingen: