vrijdag 12 februari 2021

Ride

 


Ik liet guon minsken efkes skrikke
mei dizze foto op facebook.
"Do ride?"

Net dus,
ik wie op de fyts op de Slachte
en seach meisels fytsen.
Dat sjoch ik wol faker mei de opkommende sinne
mar no wie it oars:
in delgeande sinne en snie

Fyts oan de kant
en nei wat oefenje 
krige ik in reedlike reedriidhâlding yn byld

klik
klik
klik


Geen opmerkingen: