zaterdag 20 februari 2021

In boekje fan WG van der Hulst

 


Wa hie tocht, dat ik "De wilde jagers' nochris lêze soe.
"De wilde jagers", in boekje fan W.G. van der Hulst,
de ferneamde krystberneboekjeskriuwer út de foarige iuw.

It boek lei op souder.
"Kerstfeest 1960" stiet er yn skreaun.
Doe wie ik 6.
Spannend berneboekje foar jonges fan 6
mei in sauske fan  "de Heer"
Dat kin ek hast net oars mei krystfeestboekjes.
Ik slaan dus wolris in sin oer. 

Ik lês it boekje no 60 jier letter.
Of better sein, ik lês it foar.
Oan Roan, no 6 jier
de skynbonke stikken en dus de foet yn it gips
Moarns help ik him meast mei it húswurk
en "ús skoft" lês ik him foar.Geen opmerkingen: