zaterdag 23 november 2019

Sliepe


In koart nachje 
sis je wolris at je wat te fieren hân hawwe
en moarns betiid wer op moatte.

Myn slim horloazje registrearret alles
en komt nei in jûntsje Volbeat yn Amsterdam
en twa jonge útfanhúzers yn de nacht dêrnei
ta dit oersicht.
Geen opmerkingen: