zondag 26 maart 2017

Metallica

Je sille mar in baan ha
en nei Metallica yn de Ziggo Dome wolle
yn septimber 2017

dan moatte je op freed 24 maart suver frij nimme
want in kaart skoare
sil in ynspannende bezichheid wurde

9.30
ynlogge
wachtsje op de wachtrige
10 oere
te let foar de wachtrige
kofje
10,20
hast bij de wachtrige

en dan it ferlossende tillefoantsje
fan Tsjeard
dy't oan de oare kant fan Wommels
ek sit te wachtsjen

"ik bin der troch"
moandeitejûn 2 kaarten
steanplakken, sa moai as wat

olleee

Geen opmerkingen: