maandag 13 maart 2017

Fiksje


Ik fyn it frjemd 
dat ik dit spannende boek net spannend fyn,

it gie oer terroristyske oanslaggen
oer moslimbern dy't ynset wurde
en oer driging, 
oer plysjeaksjes,
oer de wrâld fan no dus....

it boek lêst maklik
en it ferhaal sil best wol basearre wêze op in wurklikheid,
dy't ûntstean kin
mar it wol mij net oan allegear...

dat komt neffens mij troch it feit
dat it boek spilet yn Ljouwert
op bekende lokaasjes
as Heechterp, Bilgaard, Schieringen
allegear te ticht bij

it wol mij net oan dat sokke oanslaggen
hjir yn Ljouwert plakfine,
raar is dat

ik hâld fan non-fiksje boeken
en dit komt mij foar as fiksje,
gjin wurklikheid 

mar miskien haw ik myn eagen wol ticht
foar de wurklikheid


Geen opmerkingen: