zaterdag 7 januari 2017

Psychodelyske bluesrock


Se besteane takem jier 10 jier
dus wurdt it tiid om se in kear live te sjen:
DeWolff

Freed 6 jannewaris binne se yn Iduna
mei The Sore Loosers der foar,
ek dy litte in goeie yndruk efter

Iduna
in prachtige seal foar moaie konserten
DeWolff mannen hawwe der sin oan,
in prachtich konsert 
mei "Doors"eftige ynfloeden
muzyk mei gefoel, 
spile mei passy

wat in entoesjasme
yn de folle seal
tidens en nei it konsert
en terjochte

dizze band moat je gewoan in kear live sjen
90 minuten genieten
of net Eddy en Pep?

DeWolff

Sore Losers
Geen opmerkingen: