dinsdag 24 januari 2017

Petsje ôf


Dit is it omslach fan in boek,
in moai boek,
it hat mij de hiele wrâld troch fytse litten
wylst ik thús
yn de luie stoel siet
mei Google maps op de tablet der bij
om te sjen wêr't se no krekt wie..
dy Marica van der Meer út Warkum..

Grutte wurdearring foar
har moed en har trochsetten

Foar mij in moai boek
om yn langere tiid te lêzen,

mar wês net benaud,
ik haw gjin oanstriid 
soks ek te dwaan,
totaal net
ik bin mear fan it "moaiwaar" fytsen
en totaal net fan it avontoer

"Leef je dromen"
hat Marica foar yn it boek skreaun

sa'n dream haw ik dus net hân.....

Geen opmerkingen: