zondag 20 november 2016

St Tropez en Henk en MelleIn moaie foto fan Ankie Rusticus foar it Bolwerk yn Snits.
fan it optreden fan St Tropez 

Dit is de sjonger gitarist fan St Tropez
dy't efkes wat mear romte nedich hie as it poadium


En noch twa eigen foto's fan Henk en Melle (sûnder syn oargeltsje) mar mei gitaar

Geen opmerkingen: