woensdag 16 november 2016

Hjerstfytse

Auto yn Sleat,
en dan fytse yn Gaasterlân

mei syn herstkleuren

syn paden fol mei blêden

syn stien

syn selfie

yn spegelbyld

en dêr waait it altyd...sa te sjen

it lêste stikje trajekt fan de Frysman triatlon


en it oanstekplakje yn Aldemardum

55 km op de teller

Geen opmerkingen: