dinsdag 22 september 2015

Wetterpoarte

Ik ha net folle mei wetter
dat mei bekend wêze.
Seeen en marren 
ik fyn it mar neat allegear
myn favorite wetter is miskien wol 
reinwetter.

Mei de wetter poarte
it úthingboerd fan Snits
haw ik ek neat.Yn augutus stie dit stikje yn de LC
30 septimber komt er in spesjale krante út 
oer de Sneker Wetterpoarte.
De LC is op syk nei foto's fan breidspearen
dy't de troufoto's dêr makke hawwe...

Tsja,
wij skriuwe 1977
wij wenje yn Snits
tsjinoer de Wetterpoarte


En dan is it net raar dat de troufoto's
op lokaasje makke wurde 
bij de Wetterpoarte
Dizze hawwe wij ynstjoerdGeen opmerkingen: