vrijdag 25 september 2015

En dat wie Sult

Tongersdeitejûn
Nijhuzum
teatergroep Sult
mei Krang

Ferrassend en kreatyf
dat fyn ik fan Sult
altyd mar wer in bijpassende lokaasje fine 
om dêr in tema op typyske wize
foar it fuotljocht te bringen

sa as no....
oer de wynmolens
mei in aksjegroep en ferdieldheid yn it doarp.

de haven,
in fleurige pleats
in tryste pleats
in stik lân
in oar stik lân mei útsicht op de tsjerke

prachtige ferljochting oeral 
en alles wat der ek stiet,
oan de kant fan de dyk
hat in betsjutting

bijgelyks dy auto's
oan de kant fan de dyk
mei de ruten iets te fier iepen
en de radio lekker lûd
mei klanken fan
Blowin in the wind
en
the wind cries Mary

Ien dikke bui justerjûn
mar doe sieten wij gelokkich binnen
te sjen nei it deagean fan immen

dêrnei krekt wer droech 
om de slotsêne te belibjen
bij de tsjerke

Geen opmerkingen: