zondag 6 september 2015

Jentsje

Wij skriuwe 1982.
De kroade komt lâns
mei boeken.
Fryske boeken

Hildau is krekt 3
en Tsjeard is 1


Geen opmerkingen: