vrijdag 6 juli 2012

Runrig

Fannemoarn hearde ik Runrig op de radio.
Dy heare je net folle.
Dizze Skotse folkrock band is net bekend genôch seker.
Ik freegje mij gelyk ôf wêrom ik dy namme net op de affysjes sjoch fan grutte festivals of yn muzykhallen yn Nederlân..
De agenda fan de band jout oant 1-1-2013 oan dat se 10 kear yn Dútslân, 11 kear yn UK en 1 kear yn Denemarken optrede.
Net populair genôch yn Nederlân dus.
It nûmer mei it hearlike yntro.


Geen opmerkingen: