dinsdag 17 juli 2012

Je kinne net alles

Ik fyn it mar lestich in fakânsje planne, Ek al hawwe je 6 wiken frij.  It is hjir yn Fryslân hast ûnmooglik. Der is fan alles te dwaan en fuortgean is hast sûnde. De wiken fan it skûtsjesilen joue altyd in bepaalde sfear ek al haw ik neat mei wetter.
It fierljeppen is in lust om te sjen ek al haw ik neat mei wetter.
In keatspartij foar de sfear is ek noch wol te priuwen ek al haw ik neat op mei dy boppe-, kwea en útslaanderij.
Om mar net te sprekken fan al dy muzyk dy't hjir en dêr is.
Sûnt twa jier lyn hawwe wij dus no it Peace yn Riis festival. In grut sukses mochten wij en de organisaasje nei ôfrin konstateare.
Ek dit jier giet men wer foar in moaie middei en jûn. Yn de teatertún yn Riis op 29 juli mei Jan Akkerman en Bert Heerink, mar ek mei dy hearlike Neil Young Mirror Band dy't ek ferline jier oanwêzich wie en ús hielendal werom brocht yn dy goeie âlde tiid.
Twa jier lyn hawwe wij der tsjin oan fytst om op tiid werom te wêzen om it wol mei te meitsjen. Dit jier slagget dat net, wij binne noch mar krekt fuort dan.
Ik hoop dat jim mij allegear ferfange wolle, sadat it wis is dat it takemjier wer komt. Dan planne wij it oars.


Geen opmerkingen: