maandag 23 juli 2018

Riis

Ien kear yn de twa jier wurdt it holden,
it Gaasterland popfestival
op dy prachtige lokaasje,
de teatertún yn Riis.


In moai ferskaat oan muzyk
fan blues oan singsong
fan Dylan oan Brainbox

Ja seker,
Brainbox
want Kaz Lux is der ek
de sjonger fan Brainbox,
de stim is wat minder
mar bliuwt legendarysk


Geen opmerkingen: