maandag 7 mei 2018

5 maaiefeest


It wie in grut sukses
it Noarderwynpoadium op it Befrijingsfestival
yn Ljouwert
mei de reuny fan Wâldrockbands

prachtich waar
mei noflike minsken
op in sfearfol terrein (wat sompich)
en geweldige muzyk

haw net bij in oar poadium west
dit wie genôch......
The Amp

Linin blues experience

Claw Boys Claw

Strawelte

Geen opmerkingen: