dinsdag 10 april 2018

Pubkwis

Meidwaan oan in pubkwis
dat prate je ôf yn de pub...
en sa begong it,
bij de blues yn Easterein in trije wike lyn
Robert, Tom, Henk en Joop sjatterden mij:
do wist fêst wol wat
fan dit en dat en fan de muzyk......

Team Bluesbrothers wie sneontejûn
ien fan 23 teams
yn de sfearfolle seal yn it Dielshús

It wie in gesellige jûn
mei in ferskaat oan ûnderwerpen.
Wij diene reedlik mei
mar wiene foar de lêste ronde hoopfol
want dat wie muzyk
en dat soe dochs ús ding wêze moatte...

9 nûmers en it waard dúdlik
dat wij hjir te meitsjen hiene mei in
aldermachtichst grutte generaasje kloof

wij wisten neat.
oke, hast neat
fan al dy hiphop, dance, funk
en oare bagger
wisten wij neat....

Anouk mei Lost
dy wol

en Twaris wie ek te hearren
mar hoe hjit dat nûmer ek al wer?

Dramatysk
in desillusje
1,5 punt yn de lêste ronde

Wat oerbleau wie in 13 de plak....


Efkes pypskoft en us punten telle

De finale ronde


Geen opmerkingen: