donderdag 26 april 2018

Herinnering oan FC Twente

It giet net sa goed mei de Tukkers,
grutte suksessen hawwe plak makke foar it spûk,
it degradaasjespûk wol te ferstean

myn herinnering oan FC Twente
datearret fan 1975

de tsjintplicht
en nei in koarte oplieding yn Den Bosch
wie ik sûnt maart 1975
soldaat yn Havelte
it 119 de bataljon
mei tal fan fanatike Twente supporters

9 april
mei de bus nei it Diekmanstadion
foar Twente - Juventus

der stiet mij faach bij
dat it in moai feessie wie...Geen opmerkingen: