zondag 21 februari 2016

Eameladres

Hûnderten stands op de Fiets- en Wandelbeurs  yn Utert;
se hawwe allegear wol wat te bieden en
der is oeral wol wat te winnen.....
in fyts, in reiske, in wykeintsje, in koffer of in kadobon.

"dit formuliertje even invullen"
sa wurde wij oeral oansprutsen
"en u maakt kans op...."

dit is it middel
op de beurs
om eameladressen te bemachtigjen
sadat ús mailboksen de kommende wike
en de wike dêr nei
folrinne mei machtich moaie "after beurs oanbiedingen"

om in kear in E-fyts te prebearjen
op in rom parkoer
moasten wij in formulier ynfulle
"voor de aansprakelijkheid"
sa lieten se ús witte,
en it koe net misse,
fansels mei de fraach oer it eameladres...

ik kin dus allinne mar iets binnen krije oer E-fytsen
en dat is dan mar sa.
miskien wurd ik dan noch entûsjaster
as ik no al bin
nei twa ritsjes E-fytse
yn de Jaarbeurshal yn Utert

Oars iets winne sit er net yn,
myn eameladres wie mij heilich juster.....

Fryslân wie ek op de beurs om it rinnen en fytsen hjir te promoaten,

It E fyts prebearparkoers

Nicole en Ingrid, twa Belgyske wrâldfytsters wiene der ek wer mei harren entoesjaste ferhalen oer de reizen en foaral om de boeken te ferkeapjen.


Geen opmerkingen: