donderdag 12 maart 2015

In rûntsje Grou

Woansdeitemoarn moasten wij om 9.30 yn Grou wêze. 
om 8.30 op de fyts
dus in rûntsje Grou


 Baard,  wêrom is dat net Burd yn it Frysk

 Littens, bij de kamping


Littens.....de piip

Littens, de opkreaze wâlkanten

Geen opmerkingen: