zondag 2 september 2012

Rûntsje fan hast 50

Sneintemoarn.
Lekker wyntsje.
In flau sintsje
Foardat ik mij deljou foar de tv om  Vitesse-Feyenoord, de Formule 1, de Vuelta, Heerenveen Ajax, Studio Sport te sjen, earst mar efkes in rûntsje dwaan op de lisfyts.
De Runstatic oan op de tillefoan en sa haw ik nei ôfrin wer wat sifers om te analysearjen.
Oantal km: 47,24
Kalorieen: 1216
Fluchste kilometer: 2 min 8 sek net fan belang
De sinne: flau
It sin: prima
De wyn: 20-28 km /per oere
Toarst: grutGeen opmerkingen: