maandag 7 juni 2021

Moai waar

 


It liket in wike droech te bliuwen

it liket in wike in aardige temperatuer te wêzen

om te fytsen, dus

binne wij op fytsfakânsje

Rjochts op twitter sa no en en dan in foto

fan ûnderweis

Geen opmerkingen: