woensdag 30 juni 2021

Chiel

 Michiel Hiemstra stoarn, 

in karakteristike doarpsgenoat 

en in man fan myn  generaasje

De KV Wommels frege mij

om wat te skriuwen 

as oantinken oan Chiel, 

want sa neamde is him

Sjoch hjir


Geen opmerkingen: