maandag 5 november 2018

Freule 1903

ik wie op syk  nei ynformaasje
oer de Freulepartij fan 1903,
de earste Freulepartij

Hiel opmerklik,
de syktocht eindigt
bij de Telegraaf..
In wiidweidich ferslach ek noch wol,
wêrfan hjir ûnder it earste part

Geen opmerkingen: