vrijdag 12 mei 2017

Tsjerkepaad

Se binne der noch
de echte tsjerkepaadsjes
mei stekjes "ofsetten"
smel genôch om op te rinnen
en streekrjocht nei de tserke ta

In pear hûndert meter
foar Wânswert
dit bijsûndere paadsje
nei de tsjerke fan Wânswert
sjoen op ús tocht Wommels-Ferwert-WommelsGeen opmerkingen: