dinsdag 28 februari 2017

Alle Fryskedoarpentocht 2017


Twa moannen sitte der no op
en it rûntsje om Wommels hinne 
wurdt hieltyd grutter
blau is jannewaris,
read is febrewaris

77 hân 
noch 340 te gean

Geen opmerkingen: