woensdag 15 februari 2017

GrouSnein in kear te rinnen west
yn Grou:
in rûntsje Grou dus....

en wêr't je ek binne yn Grou
der is altyd wetter 

Op de leugenbank hawwe se oer it hege wetter, de groue snoeken en de djoere boaten


In bank bij it wetter mei fansels it seilteken G

De wyn skoode al iy wiis fan de pikmar rjochting it doarp


in inkele boat oan de kade, yn de haven net ien 

wol wat grutte huzen mei grutte tunen bij it kanaal

ek op it kanaal net in boat te sjen, in inkele rinner op de wâl, lykas Jellie

Geen opmerkingen: