woensdag 5 mei 2021

De bollen

 Fytse kinne je oeral, 

mar tusken de bollenfjilden is it krekt efkes oars.

De kleur fan al dy ferskillende tulpen

en de geur fan hyasinten

Wij diene in slach yn Noard Hollân

en troffen it mei de sinne

mar net mei de wyn
Geen opmerkingen: