donderdag 25 april 2019

Aaipop 2019

It is wer safier
Aaipop op Peaskemoandei yn Nijlân.
It is meast rêstich yn de tinten
mar drok op it terras tusken de tinten.
It is drok bij de bar, bij it húske en bij de fretterstinte.
It is dan ek prachtich waar.

Foar de jeugd, dy't komt foar it feest,
is de muzyk bijsaak.
It is in lestich festival om te spyljen
liket mij sa ta,
seker wannear je graach heare litte wolle wat je kinne.

It meast jonge publyk hat er gjin ear foar
en it âldere publyk lit it wat ôfwitte.

In pear trochsetters (dy âlderen)  ferneare dit anti-muzykgefoel noch
mar de fraach is foar hoe lang?

Ik koe yn alle gefallen it meast wat ik sjen woe
yn alle rêst sjen.
Gjin minsken foar mij
en fier genôch bij de boksen wei
wêr't oaren dy't nea bij de muzyk komme
altyd foar warskôgje.

Foar it earst net oan de ein bleaun
want om 9 oere haw ik it goeie genoaten
en meitsje ik romte yn de tinte
foar al dy oaren dy't dochs noch in oerke meisjonge wolle
mei Sebeare en Piter Wilkens.

Ljoubjr .

Helder


Bad Mood

Sytse Haima

Briquebec

Mosken

Beatle Sessions

Beatle SessionsGeen opmerkingen: