zondag 10 februari 2019

Led ZeppelinIt begjin wie der yn 1968
de ein yn 1980,
doe't harren Drummer ferstoar.
Led Zeppelin, in band fan myn "muzyk"jierren.

Se sille net wer optrede foar in grut publyk,
dêrom moatte wij it dwaan mei tributebands.

Physical Graffiti is sa'n band
en sij wiene freed yn it Bolwerk

Ik seach se yn 2013 yn Romein,
yn 2015 ek yn Romein
en yn 2016 yn NeushoornIt wie wer geweldich
yn it Bolwerk.
Gesellich fol en allegear leafhawwers
dy't harken nei Album 1`en album II
en nei noch wat hits op lettere albums

Geen opmerkingen: