dinsdag 25 september 2018

FrijilligersDe lêste sin yn it moaie ferslach
fan it Greidhoekfestival
yn de LC fan moandei wie treffend:

"Een festival
waar de lol van het organiseren van een festival
voor jong en oud vanaf spat"


Sa is it en sa wie it.

Wat in genot om
al dy frijwilligers te sjen
dy't in bijdrage leverje
om it wer ta in sukses te meitsjen

It hat wol wat foardat it begjinne kin:
de betinkers dy't it útlizze
de sjouwers dy't te plak bringe
de bouwers dy't it opsette
de klimmers dy't op grutte hichte wurkje
de sjowelriders dy't foar it gemak soargje
de setters fan de kofje
de makkers fan de sop
de smarders fan de broadsjes
de ophingers fan de slingers, de ljochten en de flaggen
en al dy oaren

en dan is it samar wer snein
en at it al wer dien is
dan binne dêr de (b)oprommers
dy't nei in moai festival
en in koarte nacht
alles wer ôfbrekke en opromje....

En dêr tuskenyn
op de dei fan it festival
binne al dy frijwilligers ek wer dwaande

en is al dat jierren sa

Geen opmerkingen: