maandag 27 augustus 2018

Parren


Sa moai
dy kreamkes oan de dyk.
Der is betiden fan alles te keap

no sels ek al  op Swingoerd
binne parren en appels te keap

Krekt wat foar Samme  en mij
eurootsje yn de pot
en mei 10 stoofparren nei hûsGeen opmerkingen: