zondag 26 juli 2015

De Spar yn Ens

Ik freegje mij wolris ôf wat der gebrûk fan makket,
gebrûk makket fan in kofjesetapparaat,
yn in winkel.
Sjoch bij Jumbo Wommels wolris guon stean
op sneontemoarn
op deselde tiid
kofjetiid sis mar,
wêrfan ik tink: dy sparje thús de kofje út......

ik sjoch mij dat sels net sa gau dwaan .....
Hoewol...

Wij sliepten fan tongersdei op freed
op in kamping yn de buert fan Kampen.
In kamping sûnder foarsjenningen en dat betsjut
moarns gjin kofje en gjin farske bôle.

Regele is dan dat wij fan de earste de beste (horeka) gelegenheid gebrûk meitsje.
Dat wie dus Ens.
Alles ticht útsein de Spar
Ek goed.....
Farske broadsjes wie it  begjin en....
jawol, in kofjetafel mei in krantsje derbij.

En sa sieten wij dus yn Ens
yn de Spar kofje te drinken en it krantsje te lêzen.

En as ekstra tsjinstverliening mochten wij ek noch gebrûk meitsje fan it húske,
want  twa bakjes kofje dat wurket goed.....

Us winkel fan it jier is de Spar yn Ens.....
Geen opmerkingen: