woensdag 8 juli 2015

Boris

Ik haw it altyd sein:
in hûn deryn, dan ik derút
en no is it sa fier.....


Dit is Boris,  in Dútske herder
hij wennet no yn ús hús;

hij is sljocht op
bratwursten,
schweinefleis
und karbonade
mar dy krijt hij net de kommende trije wiken...

hij sil it dwaan moatte mei
hingjende knakwoarsten,
slappe frikandellen
en mjitske kattebrokken

Hij is ek sljocht op ynbrekkers
en dat komt moai út.

want wij binne der net
wij dogge in rûntsje Koblenz:
fytsfakânsje

de kommende trije wiken
dogge wij ús te goed oan
bratwursten,
schweinefleis
und biefstuk

Oer trije wiken giet hij der wer út
en kom ik der wer yn,
alteast dat hoop ik....

(dit berjocht is fia de Google oersetter  maklik oer te setten yn it
Roemeensk, Poalsk, Bulgaarsk en Nederlânsk)
Geen opmerkingen: