donderdag 3 juli 2014

Moai

En sa kom ik 4 dagen yn de wike at ik werom kom fan it wurk yn Snits of Beetstersweach ús moaie gemeente wer binnen. Alle dagen wer in útdaging om dit brêchje wer goed oer te kommen mei in reedlike gong. 
Hjoed 3 july foarloapich foar de lêste kear. Fakânsje! 6 wiken lang........
Fuort op de fyts.
Fansels

Geen opmerkingen: