maandag 28 juli 2014

Kin it ek in stjêrke minder?Les Grands Pins
Kamping mei 5 stjêren
LaCanau Ocean yn Súdwest Frankryk.

Ik haw gjin idee wat it betsjut dat Les Grands Pins.
Ik tink fan "de grutte oplichters"

Nei 95 kilometer komme wij op ús tredde dei oan bij Lacenau-Ocean.
In toeristysk stedsje.
Wij hawwe ús nocht.
It wie suver te waarm foar sa'n ein.
Wêr is de kamping?
Wylst je hjir bij de Kliuw al wiisd wurde op in kamping yn Reahús, is dat dêr oars.
In syktocht en nei twa kear freegjen komme wij oan bij Les Grands Pins.

It is al oer seizen.
Wij skriuwe yn.
ID kaart der bij en de gebrûklike frach:
"Elekticity"
"Nee, dankjewol, merci, thanks, danke schôn"
Je moatte je rêde kinne yn it bûtenlân.

It komt op beteljen oan.
At ik it bedrach ôflêze kin op in kassa, is der neat oan de hân.
Oars is it betiden lestich.
Dat leit him net oan mij, mar oan dy Franzen.
Dy prate fluch en ûndúdlik.

"Quarante neuf", seit it fromminske wylst ik net mei sjen kin op de kassa
"Neuf" ferstean ik in bytsje as 9 en "quarante" klinkt as 14.
Ik lis 15 euro op de bar yn de ferwachtich dat it 14.90 is, in gemiddelde priis foar in nachtje op de kamping mei in lyts tintsje.
It fromminske sjocht ús oan, laket wat en skreaut dan it bedrag op in papierke.
49,00 euro.

It is waarm, wij ha ús nocht, wat dogge je dan.
Wij besykje noch efkes út te lizzen dat wij net mei in 4 tsjiloandriuwer binne mei in 6 persoanskarafan mar in tintsje fan twaenheale turf  heech.
"5 stjerren" seit it fromminske.
"5 stjerren" sizze wij letter at it tintje stiet op in matich plakje, dat betsjut in swimbad wêr't wij gjin gebrûk fan meitsje, in eigen paad nei in oseaan, dy't wij oerdei genôch faak genôch sjogge en wifi wêr't wij 6 euro per dei ekstra foar betelje moatte.

Doe't ik thús kaam lei der al in en
kête formulier fan Les Grands Pins yn de meelboks.
Ik mocht in sifer jaan.
In 1 en seker gjin stjêr

Geen opmerkingen: