donderdag 2 april 2020

Waaksens


At je Lollum sizze

dan falt it wurd Waaksens meast ek.
In twa ienheid,
wylst de doarpen noch mar in pear jier 
yn deselde gemeente lizze.

Lollum hat syn monumint
Waaksens net.

Dus om Waaskens hjir efkes op de kaart te setten
kom je út bij de tsjerke en it tsjerkhôf

Dêr haw ik mar efkes oan toarke,
sjoen nei nammen
en hjir en dêr in foto makke
fan grêfstiennen fan jonge minsken
dy't ferstoarn  binne,
fierstente betiid fanselsGeen opmerkingen: