dinsdag 28 oktober 2008

Hat er noch freonen

Ik hie altyd wol wat mei Willem van Hanegem. In goeie fuotballer bij Feyenoord en in eigensinnige man. In persoanlikheid. Wol in ferfelende persoanlikheid. Syn optredens yn praatprogramma's binne lachwekkend of miskien wol sielich.
Dat hij spilers better meitsje kin en dat hij wol ferstân fan it spultsje hat is wol dúdlik. Dat hij ek in goeie haadtrainer wêze kin, wol der bij mij net yn. Hij kin net yn in team wurkje. Moandei wie yn it praatprogramma VI ek wol dúdlik wa't it probleem bij Utrecht wie. Ien fan syn lêste freonen (Johan Derksen) die in flink boekje oer him iepen en liet neat hiel fan syn freon.
Dat de helptrainers ek al gjin freonen mesr fan him binne, is sa logysk as wat. Ik tink dat hij noch ien freon hat.Mar dy libbet net mear....
En in sjongkarriere foar Willem sit der ek net yn , tink ik.

Geen opmerkingen: