donderdag 20 april 2017

Tulpen

Se binne der
yn soarten
yn maten,
yn kleuren,

dy tulpen
dy't it lânskip sa opfleurje
yn de polder

dizze 14 dagen is it de muoite wurdich
om dêr efkes te sjen
at je fan tulpen hâlde

Wij fytsten fan Bant,
nei wat ombochten nei Creil,
nei wat ombochten nei Espel
nei wat ombochten nei Emmeloord
en nei wat ombochten werom nei Bant


Het Tulpenbelevingscentrum bij CreilGeen opmerkingen: