maandag 13 oktober 2014

The ZZ Tops en oaren


Sneontejûn
WTC - Expo
In grutte hal
Trije bands
wêrfan twa út UK

Rockallround wie de earste
de band fan Jos Harteveld en freonen
Earder diene se Pink Floyd projekten
Of Heroes of Rock
Moai foarprogramma 
Net te lûd
Net folle minsken

The ZZ Tops
Nea seach ik de echten
no seach ik in sjootsje
"brothers and sisters"
draaiende gitaren
rock en blues
in prima band
in best oerke
Better as de echten
seinen sommigen
ik leau it gelyk
flink lûd.
iets mear minsken

ACDC tribute
de echten seach ik nea
Knalle
highway to hell
hell aint be a bad place to be
thunderstrucks
dravende en in fleanende gitarist
skitterjende solo's
ACDC stim
ACDC power
ACDC
noch iets lûder
noch iets mear minsken


In moai treffen.
Fierstemin minsken
Mar gesellich fol
Lekker rockt mei Siem Sikma fan Dronryp en syn maat út Burgum
Sprutsen mei ien fan de  baardmannen  in projekt fan fotograaf Arie Bruinsma.
In Wuite út Sint Nyk.
Beide broers diene mei oan it projekt.I
Mar wie it no Hein of is it dochsWouter??

Geen opmerkingen: