vrijdag 10 september 2021

Jorwert


Wij moasten in jier sûnder.
It iepenloftspul fan Jorwert.
It jûntsje ûnder de parrebeam.

Begjin augustus stie it der wer
it oankundigingsboerd fan 2021
oan de Walperterwei yn Wommels

Wij wolle it fansels net misse.
Sûnder resinsjes foarôf,
doarre wij it wol oan.

It is yn ien wurd fantastysk.
Wat haw ik lake om dit stik
De iene grap nei de oare
it giet mar troch 
en dat yn in boeiend ferhaal.

Sokke moaie teksten,
sokke goeie spilers 
(Sjoerd do bist in echte topper)
sa'n moaie omjouwing

it is in topjûn wurden


 


Geen opmerkingen: