donderdag 2 september 2021

Haerster pont

 Wij wiene in wykje te fytsen.

Sliepsek en wat klean mei.

Sliepe yn trekkershutten

5 kear mei de pont oer.

Bij Jonen

bij Millingen oan de Rijn

noch ien bij Millingen oan de Rijn

bij Genemuiden

en de meast bijsûndere bij Haerst


Haerst leit krekt boppe Swolle

en de pont giet oer de Vecht;

it Haerster pontsje

in krakkemikkich ding, 

at je it fergelykje mei oare oerstekboatsjes

De boat wurdt letterlik mei de hân yn beweging setten,

mei twa klossen oan in tou 

De oerstek kost 60 eurosinten 

en goedkeaper hawwe wij it net meimakke


De pont leit op in drokke fytsroute

De NAP dy't fan Grins nei Breda rint
Geen opmerkingen: