vrijdag 13 februari 2015

Bij dat brêchje

Wol tûzen kear bin ik der lâns fytst
hûnderten kearen oer hinne fyts
lêsten bleau ik der efkes op stean
om wat foto's  te meitsjen 
fan in heal beferzen feart

en doe tocht ik: 
hjir wie it
op dit plak 
yn 1961


.Geen opmerkingen: